Löneuttagskravet i förhållande till stöd för korttidsarbete

För att en delägare i ett fåmansföretag ska få utnyttja företagets löner vid beräkning av årets gränsbelopp krävs att utbetalda löner uppgår till vissa belopp. Har rätt lön tagits ut i företaget under 2020? Hur förhåller sig löneutbetalningarna till erhållet...

Läs mer

Alla artiklar