Avståndsbaserad men inte kostnadsbaserad skattereduktion för resor till och från arbete

De nuvarande reglerna för avdrag för resor till och från arbete gynnar inte kollektivtrafiken. För att kunna gynna kollektivtrafiken har regeringen lagt fram ett förslag som ska göra det neutralt mellan färdmedlen. De skattemässiga reglerna avseende avdrag för resor till...

Läs mer

Alla artiklar