Beskattning av styrelsearvoden – vems inkomst?

Ett styrelseuppdrag kan endast innehas av en fysisk person enligt lag. Som ersättning för detta uppdrag kan styrelsearvode erhållas. Frågan är dock vilket skattesubjekt som ska ta upp styrelsearvodet som inkomst, ska styrelseledamoten ta upp styrelsearvodet som inkomst av tjänst...

Läs mer

Alla artiklar