Förändrad tolkning av utomståenderegeln enligt nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Under sommaren kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden, 59–21/D, som fastställde att utomståenderegeln inte var tillämplig. Detta eftersom risken för inkomstomvandling måste beaktas vid bedömning av samma eller likartad verksamhet. Att det i rådande fall inte föreligger någon risk för inkomstomvandling...

Läs mer

Alla artiklar