Skattenyheter i vårpropositionen för 2024

Den 15 april presenterade regeringen 2024 års ekonomiska vårproposition. Mot bakgrund av en fallande inflation och en stigande arbetslöshet framgår i propositionen åtgärder med syfte att ta oss igenom den rådande lågkonjunkturen, värna om välfärden samt främja trygghet och ekonomisk...

Läs mer

Alla artiklar