HFD förtydligar vid vilken tidpunkt en utdelning anses disponibel

Den 26 april 2023 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i mål 7394-21 och 7396-21. Frågan som behandlades var när beskattningstidpunkten inträder vid utdelning från ett utländskt fåmansföretag. Bakgrund Bakgrunden i målet är att AA är ensam ägare till ett cypriotiskt...

Läs mer

Alla artiklar