Den digitala ekonomin tvingar skattkartan till ett rejält (ansikts)lyft

Den 1 juli presenterade OECD en översiktsplan för beskattning av den digitala ekonomin samt införandet av en global minimiskatt. Sedan finanskrisen 2007 har den internationella fejden om skattebaserna stegrats upp avsevärt. I takt med att nya digitala affärsmodeller ökar markant,...

Läs mer

Alla artiklar