BEFIT – Underlättar EU:s regler för företag med gränsöverskridande verksamhet?

Den 12 september 2023 publicerade EU-kommissionen ett nytt direktiv, BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation). Syftet är att minska kostnaderna för regelefterlevnad med upp till 65 procent för koncerner som bedriver gränsöverskridande verksamhet inom EU. Tillvägagångssättet verkar enkelt...

Läs mer

Alla artiklar