Hemmakontor under coronapandemin utgör inte ett fast driftställe enligt Skatteverket

Skatteverket (SKV) har 2021-04-01 publicerat ett förtydligande avseende ett tidigare ställningstagande från 2015 som då behandlade frågan om när ett utländskt företag får fast driftställe till följd av en anställds arbete i hemmet. Förtydligandet berör frågan om när hemmakontor, i...

Läs mer

Alla artiklar