Förmån av taxiresor under en pandemi

Förmån av taxiresor under en pandemi

ons 01 jul 2020

Skatteverket anser i ett nyligen publicerat ställningstagande att förmån av fria resor med taxi mellan bostad och arbetsplats ska värderas till en kostnad motsvarande kollektivtrafik, under förutsättning att syftet med resan är att minska risken för smittspridning.

En förmån uppstår i regeln när arbetsgivaren bekostar en privat levnadskostnad för den anställda. Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig om inte annat är reglerat. Resor mellan bostaden och arbetsplatsen är en privat resa. Om arbetsgivaren bekostar en sådan resa uppstår en skattepliktig förmån. I samband med coronapandemin finns det arbetsgivare som erbjuder anställda att genom till exempel taxi ta sig till och från arbetet. Frågan har uppkommit hur en sådan förmån ska värdera.  

I normalfallet ska en förmån värderas till marknadsvärdet. Den förmån som uppkommer när en arbetsgivare betalar en anställds resa till och från arbete ska därför värderas till det pris som den anställde själv hade fått betala för motsvarande tjänst.  

Under Corona-pandemin har Folkhälsomyndigheten lämnat olika rekommendationer för att skydda människor mot sjukdom, bland annat genom att uppmana till minskad trängsel i kollektivtrafiken eller, som för personer inom riskgrupper, att helt undvika kollektivtrafiken. I vissa fall har det lett till svårigheter för anställda att ta sig till arbetet utan onödig risk för smittspridning.  

I syfte att minska smittspridning och underlätta för anställda att ta sig till arbetet har arbetsgivare erbjudit taxiresor eller liknande transport som alternativ till kollektivtrafiken. Enligt Skatteverkets uppfattning bör en sådan resa inte värderas högre än vad en motsvarande resa med kollektivtrafiken skulle ha kostat. Är det fråga om enstaka resor, bör värderingen göras motsvarande enkelbiljett för kollektivtrafiken på orten. Handlar det däremot om upprepade resor under längre period bör jämförelsen göras med en periodbiljett.  

Denna typ av värdering ska gälla från mars 2020 och så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring kollektivtrafiken kvarstår. Om en anställd däremot i vanliga fall saknar möjlighet att använda kollektivtrafiken, och tar sig till arbetet genom bil eller förmånsbil, ska värdet av fria taxiresor värderas till marknadsvärdet.  

Artikel av Lisa Dahl, skattejurist Mazars i Göteborg.

Mazars skattejurister följer dagligen utvecklingen kring Covid-19. Har du frågor eller funderingar kring hur du eller ditt företag kan tillämpa de olika regler som finns är du givetvis välkommen att kontakta oss. 

Skatteverkets ställningstagande med dnr: 8-328995, publicerat 2020-06-17 

Kommentar av Per Kristerson, skattejurist Mazars i Malmö.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Juni/Juli 2020.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *