Tillhandahållande av ABT-boende utgör skattepliktig rumsuthyrning

Tillhandahållande av ABT-boende utgör skattepliktig rumsuthyrning

mån 23 nov 2020

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 28 oktober en dom där det fastställs att ett tillhandahållande av ABT-boende utgör momspliktig rumsuthyrning.

Förutsättningarna i det aktuella fallet är att Bolaget tillhandahåller ett så kallat ABT-boende till Migrationsverket. Ett ABT-boendes syfte är att bereda asylsökande logi i väntan på ett mer varaktigt boende. Avtalet mellan Bolaget och Migrationsverket omfattar utöver logi även kost och andra kringtjänster såsom städning, åtgärdande av fel, mottagande av de boende samt bemanning av anläggningen. Vistelsetiderna har normalt inte överstigit tre månader, men i undantagsfall har vistelsetiden uppgått till sex månader. Avtalet mellan Bolaget och Migrationsverket var på minst sex månader och därefter löpande i som längst ytterligare tre år.

HFD uttalar att avtalet mellan Migrationsverket och Bolaget utgör grunden för bedömningen och att utgångspunkten ska vara verksamhetens ändamål. Att Bolagets tillhandahållande till Migrationsverket sträcker sig över en längre tid anser HFD vara av mindre betydelse, utan det är istället de boendes vistelsetid som ska beaktas. HFD:s sammantagna bedömning är att tillhandahållandet av logi i detta fall inte är en passiv uthyrning utan snarare ett aktivt utnyttjande av fastigheten. Bolagets tillhandahållande av logi är därför jämförbar med skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse.

Domen innebär en förändring av rättsläget, vilket vi kommer att kommentera närmare i vårt kommande nyhetsbrev som publiceras i månadsskiftet november/december.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *