EU-domstolen underkänner de svenska jämkningsreglerna för moms – Endast den som gjort ett momsavdrag kan bli skyldig att återföra avdraget genom jämkning

EU-domstolen underkänner de svenska jämkningsreglerna för moms – Endast den som gjort ett momsavdrag kan bli skyldig att återföra avdraget genom jämkning

tor 03 dec 2020

I dom den 26 november 2020, mål C‑787/18, slår EU-domstolen fast att det strider mot mervärdesskattedirektivet att i sin nationella lagstiftning ha regler som innebär att en köpare av en fastighet är skyldig att genom s.k. jämkning återföra (betala tillbaka) den moms som säljaren av fastigheten tidigare har gjort avdrag för. Det innebär att de svenska momsreglerna i detta avseende står i strid med mervärdesskattedirektivet. Domen innebär att det endast är den som har gjort ett momsavdrag som kan bli skyldig att återföra avdraget genom jämkning.

I vårt nyhetsbrev skriver vi mer om domen och vad den kan få för konsekvenser. Läs mer här

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *