Vad krävs för att en kreditnota ska anses vara utfärdad?

Vad krävs för att en kreditnota ska anses vara utfärdad?

fre 18 dec 2020

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 13 november 2020, mål nr 459–20, behandlat frågan vad som krävs för att en kreditnota ska anses vara utfärdad för att felaktigt debiterad moms ska kunna ändras.

Målet gällde ett bolag som tillhandhöll studentflakstransporter. Bolaget hade år 2010 fakturerat sina kunder med momsskattesatsen 25 procent. Bolaget fann sedermera att det skulle vara 6 procent moms på de tjänster som bolaget utförde och skickade därför år 2016 ut ”delkreditfaktura” till de kunder som hade köpt studentflakstransporter under 2010.

Frågan som HFD prövade var som krävs för att en kreditnota ska anses vara utfärdad för att felaktigt debiterad moms ska kunna ändras.

HFD kommer sammanfattningsvis fram till att bolaget hade skickat kreditnotorna till de adresser som de ursprungliga fakturorna skickades till. Detta ansågs vara tillräckligt för att tillgodose kravet på utfärdande av kreditnota. Det är endast om en säljare fått konkreta indikationer på att en adressändring skett som säljarens undersökningsplikt angående adressens riktighet aktualiseras.

HFD:s dom innebär även att det inte finns något krav på att säljaren ska träffa en särskild överenskommelse med köparen om att beloppet ska återbetalas, eller att beloppet faktiskt återbetalas till köparen.

Ett längre referat av domen med kommentar kommer du att kunna läsa om i vårt nyhetsbrev som kommer i januari 2021.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *