Strängare restriktioner medför förlängda stödåtgärder

Strängare restriktioner medför förlängda stödåtgärder

mån 21 dec 2020

Med anledning av de nya, hårdare, restriktionerna föreslås ytterligare förlängning av omställnings- och omsättningsstödet. Just nu är de tidigare förslagen om förlängda stöd för augusti–december 2020 på remiss. Regeringen föreslår att förlängningen även ska omfatta januari–februari 2021.

Omställningsstöd

För att stöd ska beviljas för perioden januari–februari 2021 krävs ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med januari–februari 2019. Liksom tidigare baseras stödet på ett företagets fasta kostnader.

Stödet måste godkännas av EU-kommissionen innan reglerna får börja tillämpas och förhoppningen är att reglerna kan träda ikraft den 1 mars 2021.

Omsättningsstöd

Precis som för omställningsstödet krävs, för att stöd ska kunna beviljas, att den enskilda näringsidkaren eller handelsbolaget tappar minst 30 procent av omsättningen för januari–februari 2021 jämfört med samma månader 2019.

Läs mer om förslagen i tidigare artikel.

Anstånd med skatteinbetalning

Som vi tidigare skrivit om föreslås utökade möjligheter för anstånd med skatteinbetalningar (läs mer här). Förändringarna träder i kraft redan den 8 februari 2021 och inte den 1 mars 2021 som tidigare föreslagits.

Vi följer dagligen utvecklingen och informerar löpande vilka åtgärder som vidtas.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *