Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

ons 13 jan 2021

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 17 december 2020 meddelat prövningstillstånd i mål där Mazars Skatt är ombud för ett aktiebolag.

Målet gäller ett aktiebolag vars verksamhet till ca 80 % avser sjukvård och till ca 20 % hästförsäljning och därmed förenlig verksamhet. Skatteverket godkände bolagets momsregistrering 2014. Två år senare granskades bolagets verksamhet och Skatteverket fann då att det inte fanns fog för att vägra bolaget avdrag för ingående moms i hästverksamheten. Under 2017 ”ångrade” Skatteverket sitt beslut och fann att den del av bolagets verksamhet som är inriktad mot häst inte är ekonomisk verksamhet, varför Skatteverket ansåg att bolaget inte hade rätt till gjorda momsavdrag.

Som ombud för bolaget framhöll Mazars i HFD bl. a. att Skatteverket inte har rätt att neka avdrag för moms enligt principen om ”berättigade förväntningar (principen om rättssäkerhet och förutsebarhet). Om Skatteverket registrerar en sökande för moms på den grunden att Skatteverket bedömer det som att det är visat att den sökande kommer att bedriva ekonomisk verksamhet, saknas grund att neka de momsavdrag som gjorts i denna verksamhet även om Skatteverket senare vid en granskning skulle anse att verksamheten inte uppfyllt kraven för att vara ekonomisk verksamhet. Vi menar att detta följer av EU-domstolens dom C 110/94 INZO, vilket bekräftas av Kammarrätten i Göteborg i flera fall.

Den 17 december 2020 meddelade HFD således prövningstillstånd och tillkännagav att den fråga som HFD meddelat prövningstillstånd i avser förutsättningarna för att neka avdrag för ingående moms i en nystartad verksamhet när denna verksamhet har registrerats till moms av Skatteverket.

Hur HFD kommer att döma i frågan återstår att se men Mazars Skatt är fulla av tillförsikt om utgången.

Inom Mazars Skatt finns en processgrupp som bistår skattskyldiga med hjälp i skatteprocesser. Tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *