Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

mån 18 jan 2021

Under 2020 presenterades ett förslag om en kraftig sänkning av arbetsgivaravgifterna för alla mellan 19 och 23 år. Nu är det klart att sänkningen, som egentligen skulle införas från och med april 2021, tidigareläggs till att gälla redan från 1 januari 2021. Åtgärden kommer därmed att gälla retroaktivt från årsskiftet och sedan fram till 31 mars 2023.

Arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 och mars 2023. I normala fall uppgår arbetsgivaravgifterna till 31,42 procent. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång fyllt 18 år men inte 23 år.

Nedsättningen avser den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr per månad. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas på ersättning upp till 25 000 kr. Beloppsgränsen om 25 000 kr bedöms innebär att lönen till en anställd i flertalet fall i sin helhet kommer att omfattas av nedsättningen.

Reglerna föreslås träda i kraft i februari 2021 och tillämpas retroaktivt på ersättning som ges ut efter den 31 december 2020. Reglerna upphör att gälla vid utgången av mars 2023.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *