Nytt förslag om s.k. nedstängningsstöd

Nytt förslag om s.k. nedstängningsstöd

fre 22 jan 2021

Den 18 januari 2021 presenterade regeringen ett nytt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning till följd av strängare restriktioner inom ramen för den nya pandemilag som trädde i kraft den 10 januari 2021.

Stödet liknar omställningsstödet men är mer generöst på så sätt att stöd ska kunna beviljas med upp till 100 procent av de fasta kostnaderna. Stödet riktar sig till företag som har varit förhindrade att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning. Omsättningstappet måste uppgå till minst 30 procent. Det nya nedstängningsstödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft.

Ikraftträdandet är möjligt tidigast i början av april men kommer att tillämpas retroaktivt. Regering avser att återkomma med mer information kring förslaget om det nya stödet.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *