Skatteverkets prioriterade kontrollområden 2021

Skatteverkets prioriterade kontrollområden 2021

mån 08 mar 2021

Vid en pressträff nyligen talade Skatteverket ut om vilka områden som kommer att granskas extra noggrant under året 2021. De prioriterade kontrollerna som Skatteverket granskar i år kommer att vara hyresinkomster för privatpersoner, e-handel, företagens hantering av nya rut-tjänster och nya skattereduktioner för installation av grön teknik. Skatteverket utför ständigt särskilt inriktade kontroller för att minska felaktigheter och fusk som i slutändan minskar skattebasen.

Skatteverket väljer varje år ut ett antal branscher eller områden som Skatteverket avser att granska särskilt under året. Dessa prioriterade kontroller syftar till att minska fel och fusk som medför minskade skatteintäkter. Granskningarna sker slumpmässigt genom att Skatteverket väljer ut deklarationer som kontrolleras särskilt, bland annat genom att kontrollera underlag och ställa frågor om yrkanden i deklarationen. Företag som agerar inom kontrollområdena kan i vissa fall bli föremål för skatterevision och därmed behöva lämna ut bokföring och underlag.

Skatteverkets prioriterade kontrollområden för 2021 är följande:

E-handel

E-handelsomsättningen ökade kraftigt under 2020, den största bidragande orsaken får anses vara distanseringen med anledning av de speciella omständigheter som rått under året. Enligt branchstatistik ökade försäljningen via e-handel med närmare 33 % under 2020 varför Skatteverket anser att det finns anledning att granska hur företag med webbshoppar hanterat bokföringen. Marcus Pettersson, samordnare av e-handelskontrollen, angav under pressträffen att Skatteverket framförallt kommer leta efter oredovisade inkomster, både intäkter och moms. Skatteverkets kontroller avseende e-handel kommer främst rikta in sig på mindre och medelstora webshoppar och särskilt dem som säljer till utländska kunder.

Hyresinkomster

Under 2020 ökade uthyrning av privatbostäder och fritidsboende kraftigt till följd av att fler personer valt att semestra i Sverige under pandemin. Skatteverket kommer därför att särskilt granska hur privatpersoner har redovisat intäkter från uthyrningar. Skatteverket har tidigare granskat just privatpersoners hyresintäkter och det visade sig genom de särskilda kontrollerna som gjordes mellan 2016–2018 att åtta av tio personer deklarerat på ett felaktigt sätt. Intäkter från uthyrning av sin privatbostad eller sitt fritidshus ska tas upp till beskattning om den årliga intäkter överstiger 40 000 kr plus avdrag motsvarande hyra/avgift beroende på om uthyrningen avser bostadsrätt eller villa. Överskjutande belopp beskattas med en skattesats om 30 procent.

Nya rut-tjänster

Vid årsskiftet 2021 utvidgades möjligheterna till att begära rutavdrag till att omfatta viss typ av vattentvätt, montering av möbler, transportering av möbler för återbruk samt tillsyn av bostad. Fram tills årsskiftet har rutavdrag kunnat göras med 50 000 kr per person, beloppet har nu höjts till 75 000 kr per person och år. Skatteverkets kontroller kommer att riktas mot företagen som erbjuder de nya rut-tjänsterna för att kontrollera att intäkter och moms redovisas på korrekta sätt. Skatteverket angav under pressträffen att verket ser en risk med att exempelvis tvätterier som redovisar kemtvättar som vattentvättar för att kunna tillgodose konsumenters vilja att nyttja avdragen.

Nya skattereduktioner för installation av grön teknik

Från och med den 1 januari 2021 kommer privatpersoner kunna erhålla skattereduktion för kostnader i samband med installation av grön teknik. Installationer som omfattas av regler är bland annat anläggning av solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter för elfordon. Skatteverket har fått i uppgift att skattereduktionerna och kommer att kontrollera att dessa görs på korrekt sätt.

Har du frågor om din privatdeklaration eller ditt bolags deklaration – tveka då inte på att kontakta oss på Mazars!

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *