Socialförsäkring och Brexit – nytt avtal på plats

Socialförsäkring och Brexit – nytt avtal på plats

tor 18 mar 2021

EU och Storbritannien har enats om ett nytt avtal för socialförsäkringsfrågor efter Brexit. Det nya avtalet ska tillämpas på situationer som inträffar från och med den 1 januari 2021. Det nya avtalet ger klarhet i hur samordning av socialförsäkring, socialförsäkringstillhörighet vid utsändning och arbete i flera länder ska hanteras.

Med det nya avtalet på plats innebär det att arbetstagare som rör sig mellan- och är verksamma i såväl EU som Storbritannien- kommer att behöva betala sociala avgifter endast i ett land åt gången. Detsamma gäller för arbetstagarens arbetsgivare.

Arbetstagare som är utsänd i upp till 24 månader mellan EU och Storbritannien kan ansöka om att kvarstå i det socialförsäkringssystem där arbetstagaren är socialförsäkrad innan utsändningen.

Vad gäller utsändning finns det ingen möjlighet i det nya avtalet att få dispens och kvarstå i sin tidigare socialförsäkring längre än 24 månader. Detta skiljer sig mot vad som gäller inom EU där det finns en möjlighet att beviljas dispens för ytterligare tid i vissa situationer.

För personer som påbörjade sin utsändning för arbete mellan ett EU-land och Storbritannien före den 31 december 2020 gäller precis som tidigare EU-förordningen- förutsatt att förhållandet kring arbetet är oförändrade.

Det är värt att notera att det nya avtalet endast gäller mot medlemsstater i EU och inte tredje land som t.ex. Norge och Schweiz trots att dessa omfattas av regelverket inom EU.

Försäkringskassan kommer uppdatera sin information rörande socialförsäkringsfrågor med Storbritannien men har i skrivande stund inte lanserat mer än att ett nytt avtal har ingåtts.

Har du frågor om socialförsäkring och/eller Brexit är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *