Nya förlängningar av stödåtgärder

Nya förlängningar av stödåtgärder

mån 29 mar 2021

Regeringen har fattat beslut om ytterligare förlängningar och förstärkningar av stödåtgärder. Här på bloggen kan du följa vår rapportering kring de olika stödåtgärderna.

Korttidsarbete

Regeringen har beslutat att den förstärkta möjligheten till minskad arbetstid med upp till 80 procent ska förlängas ytterligare och kommer därmed att gälla fram till juni 2021. Under förlängningen kommer den så kallade subventionsgraden, det vill säga hur stor andel av kostnaden som staten står för, fortsatt att vara förstärkt till 75 procent.

Från och med 29 mars kommer företag att kunna söka stöd för månaderna december 2020 – juni 2021.

Omställningsstöd

Omställningsstödet förlängs och gäller nu till och med juni 2021. De stödperioder som nu finns är:

StödperiodOmsättningstappStödmånadErsättningsnivå (små företag/större företag)
mars – april 202030 %mars – april 201975 %
maj 202040 %maj 201975 %
juni – juli 2020*50 %juni – juli 201975 %
augusti – oktober 202040 %augusti – oktober 201990 % / 70 %
januari – februari 202130 %januari – februari 201990 % / 70 %
mars 202130 %mars 201990 % / 70 %
april 202130 %april 201990 % / 70 %
maj 202130 %maj 201990 % / 70 %
juni 202130 %juni 201990 % / 70 %

Den beräkningsmodell som infördes från och med stödperioden augusti-oktober 2020 gäller alltjämt, vilket innebär att det är företaget fasta kostnader minus det täckningsbidrag som ligger till grund för beräkningen samt att mindre företag får en högre ersättningsnivå jämfört med större företag. Med mindre företag avses företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning över 10 miljoner euro per år (ca 100 miljoner kronor).

* Förstärkt omställningsstöd

Sverige har ansökt om att få ge stöd i form av ett förstärkt omställningsstöd för juni och juli 2020 och har nu fått EU-kommissionens godkännande. Det nya större stödet får endast tillämpas för företag som drabbats av specifika förbud och rekommendationer, som förbudet mot att samlas fler än 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Sveriges inreseförbud för länder utanför EES/Schweiz eller UD:s reserekommendationer. Det förstärkta omställningsstödet beräknas med utgångspunkt i den modell som gällde för det ordinarie omställningsstödet som har kunnat användas för samma period, och ersätter upp till 100 procent av de fasta kostnaderna. Det är bara omsättningstapp som orsakats av restriktioner som får användas i beräkningen av stödet. För att vara berättigad till stödet ska företaget ha tappat mer än 50 procent av omsättningen i juni-juli 2020 jämfört med samma period 2019. Vidare ska ett omsättningstapp på minst 25 procent i förhållande till den totala omsättningen för referensperioden vara orsakat av de uppräknade förbuden och rekommendationerna.

Omsättningsstöd

Regeringen har ännu inte aviserat något ytterligare förlängning av stödet för enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk delägare. I dagsläget finns det beslut om omsättningsstöd mellan mars 2020 – februari 2021. Tidigare har regeringen lämnat förslag på en förlängning som ska omfatta även mars och april 2021. Med största sannolikhet kommer stödet förlängas ytterligare i likhet med omställningsstödet.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *