Sverige vill säga upp skatteavtalen med Portugal och Grekland

Sverige vill säga upp skatteavtalen med Portugal och Grekland

tis 30 mar 2021

Med anledning av att både Portugal och Grekland har infört särskilt gynnande skatteregler för inflyttade personer, innebärande att ingen eller väldigt låg skatt tas ut på vissa inkomster som härrör från Sverige, har regeringen nyligen meddelat att de avser att säga upp skatteavtalen som finns tecknade med respektive land.

Vad gäller idag?

Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Portugal ska en privat tjänstepension som betalas ut från Sverige till en person med hemvist i Portugal endast beskattas i hemvistlandet. Portugal tar i sin tur inte ut någon skatt på dessa pensioner alternativt beskattar dem med 10 procent om vissa förutsättningar är uppfyllda.  

Den här typen av skattebefrielse eller lågbeskattning anser Sverige går emot den principiella inställningen att pension som tjänats in i Sverige ska beskattas när den betalas ut.

Skatteavtalet mellan länderna har gällt sedan 2002. När avtalet tecknades och Sverige accepterade att avstå beskattningsrätten för nämnd pension, gjordes det utifrån den då gällande förutsättningen att beskattning skulle ske i Portugal. Portugal har sedermera ändra sin lagstiftning. Sverige har under flera år försökt omförhandla skatteavtalet och under våren 2019 skrevs ett ändringsavtal vilket innebär att beskattning av aktuella pensioner även får ske i Sverige. Avsikten var att avtalet skulle träda i kraft den 1 januari 2020. Portugal har dock ännu inte ratificerat ändringsprotokollet vilket innebär att det inte har trätt i kraft.

Även Grekland har infört särskilda regler för inflyttade personer som innebär att endast en skatt på sju procent betalas på inkomster som härrör från andra länder, oavsett storlek och typ av inkomst. Även utdelning och kapitalvinster på försäljning av andelar från svenska bolag, som sker till en person med hemvist i Grekland, beskattas med en lägre skattesats om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Vad innebär det om avtalen sägs upp?

Om skatteavtalen sägs upp innebär det att Sveriges beskattningsrätt ökar. För inkomster som betalas från en svensk utbetalare till en person som är begränsat skattskyldig, kan Sverige ta ut en skatt på 25 procent. Personer som är obegränsat skattskyldiga kommer däremot bli beskattade som om de fortfarande bor i Sverige.

Skatteavtalen föreslås att upphöra den 31 december 2021. För att avtalen ska sluta gälla från och med den 1 januari 2022 måste ett riksdagsbeslut fattas, och berörda länder meddelas, senast den 30 juni 2021. Fattas ett beslut senare kan en förändring ske tidigast 1 januari 2023.

Att ett skatteavtal sägs upp är ovanligt och innebär att båda länderna blir oförhindrade att beskatta berörda skattskyldiga i enlighet med sin interna rätt. Det är inte enbart pensioner utbetalade från Sverige som kommer bli föremål för en högre beskattning utan även till exempel utdelning, ränta och royalty utbetalade från Portugal eller Grekland till personer bosatta i Sverige eller till företag med verksamhet i dessa länder. Inom bolagssektorn finns emellertid olika EU-direktiv som begränsar uttag av källskatt inom EU, till exempel moder-/dotterbolagsdirektivet och räntedirektivet.

Som ett konkret exempel har vi kupongskatten mellan Portugal och Sverige. Enligt det skatteavtal som idag gäller mellan länderna kan en skatt tas ut om högst 10 procent på utdelningar. Skulle det däremot inte finnas något avtal så gäller enligt svensk intern rätt att en kupongskatt på utdelning kan tas ut med 30 procent. Moder-/dotterbolagsdirektivet som gäller för utdelningar mellan stater inom EU borde dock ha överträdelserätt om inget avtal finns på plats. Moder-/dotterbolagsdirektivet kräver att ett bolag som äger 10 % eller mer av kapitalet i ett annat bolag inte beskattas för utdelningen. 

I intern svensk rätt finns även möjlighet att lindra effekterna av dubbelbeskattning även i de fall ett skatteavtal inte finns, genom lagen om avräkning av utländsk skatt.

Med ovan sagt får dock inte glömmas bort att det ligger i båda parters intressen att få ett nytt dubbelbeskattningsavtal på plats innan det nu gällande avtalet föreslås sluta gälla. Ett uppsagt avtal påverkar inte bara utflyttade individer utan även bolagssektorn och utdelningar till ägare samt inom koncerner.

Vår förhoppning är således att parterna skall kunna enas kring nya avtal innan de gamla går ut. Vi fortsätter att hålla oss uppdaterade i frågan.

Har du funderingar på hur en uppsägning av skatteavtalen kommer påverka dig som privatperson eller företag – kontakta oss så hjälper vi dig.

Regeringens pressmeddelande hittar du här.

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *