Öppet yrkande

Öppet yrkande

ons 21 apr 2021

För att undvika att lämna en oriktig uppgift i din deklaration kan du lämna ett öppet yrkande.

Om det förekommer en oriktig uppgift i en deklaration kan följderna bli skattetillägg eller efterbeskattning.

En oriktig uppgift finns om det klart framgår att en uppgift som lämnats till ledning för beskattning är felaktig eller om en uppgift som ska lämnas till ledning för beskattning har utelämnats.

Däremot ska en uppgift inte anses oriktig om det klart framgår att uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller godkänts utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift ska inte heller anses oriktig om uppgiften uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.

Detta möjliggör för att en person som avsiktligt eller av misstag lämnat en oriktig uppgift inte kan beläggas med skattetillägg om personen lämnat sådana övriga uppgifter så att underlag för ett riktigt beslut finns. Att lämna sådan ytterligare information kallas öppet yrkande.

Det öppna yrkandet innebär i praktiken att den skattskyldige på eget initiativ kan lämna uppgifter till Skatteverket om vad som ligger till grund för vissa uppgifter i deklarationen och på så sätt eliminera risken för att lämnade uppgifter leder till skattetillägg.

Om man är osäker på hur en beskattningsfråga ska bedömas kan man lämna ett öppet yrkande. Du bör vid tveksamheter kring bedömningen av ett visst avdrag eller annat förfarande i din deklaration där det är möjligt att Skatteverket bedömer din situation på ett annat sätt än du gör alltid lämna in ett öppet yrkande.

Vad ska ett öppet yrkande innehålla?

Ett öppet yrkande ska innehålla relevanta uppgifter som klargör omständigheterna kring den osäkra uppgiften och som krävs för att Skatteverket ska kunna bedöma frågan som yrkandet gäller och fatta ett korrekt beslut. Uppgifterna ska även lämnas på ett strukturerat sätt.

Av praxis framgår att till exempel lämna in en årsredovisning utan att precisera vilken del av årsredovisningen som åsyftas eller att endast lämna en kortfattad beskrivning av det material som lämnas in till Skatteverket inte är tillräckligt. Det krävs att det finns substans i de uppgifter som lämnas.

Hur lämnar du ett öppet yrkande?

Ett öppet yrkande kan lämnas direkt i deklarationen under ”övriga upplysningar” eller på en särskild bilaga till deklarationen. Yrkandet kan också lämnas i en separat skrivelse till Skatteverket.

Inom Mazars finns en processgrupp som gärna hjälper dig med ditt öppna yrkande.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *