Tävlingsverksamhet inom Trav- och Galopp är inte längre momspliktig verksamhet enligt Skatteverket

Tävlingsverksamhet inom Trav- och Galopp är inte längre momspliktig verksamhet enligt Skatteverket

tis 27 apr 2021

I ett nytt ställningstagande ger Skatteverket uttryck för att en hästägares verksamhet som endast består i tävlingsverksamhet inte är ekonomisk verksamhet (momspliktig verksamhet). Därmed ska dessa verksamheter inte längre redovisa utgående eller ingående moms.

Svensk Travsport (ST) och Svensk Galopp (SG) införde den 1 januari 2018 ett nytt unikt ersättningssystem med prispengar till samtliga startande. Detta innebär att samtliga hästar som startar i en travtävling erhåller en garanterad lägsta prispeng om 500 kr. Prispengen blir högre ju bättre placering som nås, d.v.s. ju bättre prestation desto högre prispengar. 

Fråga uppkom om hela prispengen är momspliktig eller endast den garanterade prispengen om 500 kr. Frågan prövades av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som i dom den 17 december 2017 (HFD 2019 ref. 68) bestämde att moms endast ska utgå för den garanterade prispengen om 500 kr.

Konsekvensen av HFD:s dom är att hästägare endast ska betala utgående moms på den garanterade prispengen om 500 kr men har full avdragsrätt för ingående moms på kostnader för inköp till tävlingsverksamheten. 

I sitt nya ställningstagande från den 13 april skriver Skatteverket följande (notera att det Skatteverket anger som startpeng egentligen är den garanterade prispengen om 500 kr).

Om en hästägares verksamhet endast består i att ställa upp i tävlingar mot en startpeng anser Skatteverket att det inte är fråga om en ekonomisk verksamhet (som således kan vara momspliktig verksamhet [vår anmärkning]). Det gäller alltså verksamheter där det inte finns några andra försäljningar som på något sätt har samband med tävlandet. Denna bedömning görs utifrån följande omständigheter.

  • Avtal om startpeng ingås för varje tävlingstillfälle. Det är således inte fråga om avtal för tjänster som löper kontinuerligt tills vidare eller under längre tid.
  • En häst kan endast delta i ett begränsat antal tävlingar per år.
  • Ersättningsnivån är låg.
  • Hästägaren har ingen möjlighet att påverka ersättningsnivån.

Om en verksamhet inte är en ekonomisk verksamhet ska hästägaren inte redovisa utgående moms på vunna prispengar men har då inte heller rätt till momsavdrag för inköp till verksamheten.

Vi kan anta att Skatteverkets nya syn kommer att ge upphov till att Skatteverket kommer att ifrågasätta och utreda momsskyldigheten och avdragsrätten för tusentals hästägare. Det finns emellertid skäl att ifrågasätta ställningstagandet på flera punkter samt att notera att avdragsrätt för moms ändå kan finnas om tävlingsverksamheten ingår som en del i t. ex. en uppfödningsverksamhet. 

Läs mer om Skatteverkets ställningstagande, bakgrunden till ställningstagandet och Mazars kommentar i vårt Nyhetsbrev som kommer inom kort.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *