Nya lagar från 1 juli

Nya lagar från 1 juli

ons 14 jul 2021

Många av de förslag på nya lagar och förordningar som vi har skrivit om under våren, träder nu i kraft. Det handlar bland annat om det förstärkta avdraget för nedsättning av arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning och utveckling, justerad bilförmånsberäkning och ändrade regler för moms vid e-handel. 

FoU-avdraget förstärks ytterligare

En arbetsgivare som har anställda som arbetar med forskning och utveckling betalar under vissa förutsättningar lägre arbetsgivaravgifter. Från den 1 juli förstärks avdraget genom att kravet på hur stor del av arbetstiden under en kalendermånad som den anställde ska ha arbetat med forskning eller utveckling sänks från 75 % till 50 %. Den högsta sammanlagda nedsättningen från arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling höjs även från 450 000 till 600 000 kronor per månad.  

Beräkning av bilförmån justeras

För att värdet på en förmånsbil bättre ska återspegla kostnaden av att ha en privatägd bil, justeras nu den schablon som används för att beräkna värdet på bilförmån. Schablonen kommer i fortsättningen ta hänsyn till en bils genomsnittliga värdeminskning på ett annat sätt än tidigare och beaktar också räntekostnaden vid lånefinansiering av bilköp. De innebär att de flesta bilar med ett nybilspris upp till 650 000 kr kommer att få ett ökat förmånsvärde.

Den nya beräkning gäller för bilar som tas i trafik från och med 1 juli 2021.

Ändrade regler för moms vid e-handel

Från den 1 juli träder nya regler i kraft som innebär att det tidigare undantaget från moms vid import av försändelser med lågt värde slopas och att elektroniska plattformar i vissa fall blir skattskyldiga för moms på varor som säljs via plattformen. Dessutom utvidgas den särskilda förenklade ordning MOSS till att gälla alla tjänster till privatpersoner samt distansförsäljning av varor till privatpersoner. Läs mer om de nya reglerna här.

Skatten slopas för fler som producerar el

Fler aktörer som producerar egen el kommer att undantas från skatt genom att de s.k.  effektgränserna höjs. För el som framställs från t ex solen höjs effektgränsen till 500 kilowatt. Reglerna gäller för el som förbrukas på samma ställe som den produceras.

Tillfällig nedsättning för arbetsgivaravgifter

Ungas möjligheter till anställning och extrajobb har påverkats kraftigt av den pågående Corona-pandemin då bland annat branscher som annars anställer många unga har drabbats hårt. För att motverka de negativa effekterna och underlätta för företag att behålla och nyanställa personal, har arbetsgivaravgifterna för personer som fyllt 18 år men inte 23 år vid ingången av året sänkts under perioden 1 januari 2021 till 31 mars 2023. Avgiften är sänkt från 31,42 procent till 19,76 procent och gäller på den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr per månad. Nedsättningen förstärks nu ytterligare så att endast ålderspensionsavgift på 10,21 procent betalas under juni-augusti 2021.

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den första anställda

Det finns en möjlighet för enmansföretag som anställer en första person att få nedsättning av arbetsgivaravgifterna genom att enbart betala ålderspensionsavgift (10,21 procent). Nedsättningen gäller som längst under 24 månader och på en ersättning upp till 25 000 kr per månad. Med enmansföretag avses aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också är delägare, handelsbolag utan anställda och högst två delägare samt enskilda näringsidkare. 

Nu utvidgas dessa regler tillfälligt till att gälla företag som idag inte har någon anställd och som anställer upp till två personer samt företag som idag har en anställd men som anställer ytterligare en person. Nedsättningarna gäller för anställningar under perioden 1 juli 2021 till 31 december 2022.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *