HFD slår fast att en momsregistrering innebär rätt till momsavdrag - ny dom i HFD där Mazars var ombud för den skattskyldige

HFD slår fast att en momsregistrering innebär rätt till momsavdrag – ny dom i HFD där Mazars var ombud för den skattskyldige

mån 27 sep 2021

Målet gäller ett aktiebolag som bedriver sjukvård men även hästförsäljning och därmed förenlig verksamhet. 2014 godkände Skatteverket bolagets ansökan om momsregistrering för hästverksamheten.

Under 2017 fann Skatteverket att hästverksamheten inte uppfyllde kraven för att vara en momspliktig verksamhet. Skatteverket ansåg därför att bolaget inte hade rätt till de momsavdrag som bolaget tidigare hade gjort i verksamheten.

I dom den 24 september 2021 konstaterar HFD att registreringen till moms innebär att Skatteverket vid tidpunkten för registreringsbeslutet bedömt att bolagets hästverksamhet är en momspliktig verksamhet. Av EU-domstolens praxis framgår att skattskyldigheten till moms inte kan frånkännas någon retroaktivt, utom i fall av bedrägeri eller missbruk. Då det inte var fråga om en sådan situation kunde avdrag inte vägras på den grunden att bolaget inte bedrev momspliktig verksamhet.

Eftersom Skatteverket hade godtagit hästverksamheten som en momspliktig verksamhet och registrerat bolaget till moms för verksamheten, fann HFD vidare att avdrag inte heller kunde vägras med hänvisning till en allmänt hållen invändning från Skatteverket om att all ingående moms i verksamheten avsett förvärv för privat bruk.

HFD:s dom innebär att företagare alltjämt kan utgå från att den bedömning som Skatteverket gör vid momsregistreringen gäller, i vart fall fram till dess Skatteverket meddelat annat, och att momsavdrag som gjorts för inköp till den momspliktiga verksamheten inte kan ifrågasättas utan lagstöd.

Läs mer om domen och vår kommentar i kommande nyhetsbrev.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Mazars. Inom Mazars Skatt finns en processgrupp som bistår skattskyldiga med hjälp i skatteprocesser. Tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp i en skatteprocess.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *