Skatteverkets fokus vid vinstallokering till fasta driftställen i Sverige

Skatteverkets fokus vid vinstallokering till fasta driftställen i Sverige

tis 14 dec 2021

Hur vinstallokering sker till fasta driftställen i Sverige har blivit ett tydligt fokusområde som Skatteverket granskar. Det har kommit en del rättsfall på området och vi vill därmed belysa problematiken i det här blogginlägget.

Hur en vinstallokering ska gå till

I OECD:s vinstallokeringsrapport från 2010 ges vägledning kring hur man ska bestämma den inkomst som är hänförlig till ett fast driftställe. Enligt vinstallokeringsrapporten ska ett fast driftställe redovisa ett resultat som om det hade varit ett fristående och oberoende företag. Beräkningen av inkomsten sker genom att tillämpa en analys godkänd av OECD, nämligen ”the functionally separate entity approach”. Metoden och analysen sker i två steg.

Det första steget är en funktionsanalys genom att skapa ett hypotetiskt fristående företag. Ett armlängdsmässigt resultat ska allokeras till det fasta driftstället utifrån vad det fasta driftstället skulle ha haft för resultat om det hade varit ett separat och oberoende företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor. Det viktiga är de faktiska funktionerna samt risken för verksamheten i det fasta driftstället.

Det andra steget utgörs av en jämförbarhetsanalys där det bestäms en armlängdsmässig ersättning för de tänkta transaktionerna, s.k. dealings, som företas mellan det fasta driftstället och resten av företaget eller koncernen baserat på den funktions- och riskanalys i det första steget. Det är efter steg två som den faktiska vinstallokeringen bestäms.

Skatteverkets argumentation domstol

Skatteverket har drivit en del fall upp i förvaltningsdomstolarna rörande vinstallokering i fasta driftställen. Skatteverket anser att vinstallokering i de fasta driftställena inte har skett på korrekt vis med hänsyn till de faktiska funktionerna och riskerna i de fasta driftställena. Om vinstallokeringen inte är på armlängds avstånd kommer intäkterna i ett fast driftställe troligtvis att ökas. Det innebär att skatten ökar och det kan även bli fråga om skattetillägg. Skatteverket har även möjlighet att granska flera räkenskapsår bakåt i tiden och besluta om ändring av resultatet.

Om vinstallokering sker i strid med armlängdsprincipen

Det är värt att uppmärksamma att när ett utländskt företag gör förluster är det inte säkert att man kan dra slutsatsen att även det fasta driftstället i Sverige borde redovisa förluster. I de flesta fall accepteras inte förluster eller minimala vinster i fasta driftställen som bedriver verksamheter med låg risk såsom försäljning och marknadsföring eller liknande. Sådana här verksamheter borde redovisa en låg men stabil vinst.

Skatteverket har ett tydligt fokus på att granska hur vinstallokeringen har gått till i fasta driftställen i Sverige. Vi rekommenderar därför att alltid upprätta en transfer pricing dokumentation alternativt transfer pricing policy i de fall det fasta driftstället inte omfattas av reglerna för dokumentationsskyldighet i Sverige. Detta gäller i synnerhet för fasta driftställen som redovisar en förlust. En genomarbetad dokumentation eller policy kan tala till den skattskyldiges fördel gentemot Skatteverket och förklara de eventuella förluster som uppstått i det fasta driftstället.

Kontakta gärna oss om du har frågor eller behöver rådgivning kring internprissättning och vinstallokering till fasta driftställen.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *