Förlängning av stödåtgärder med anledning av återinförda restriktioner

Förlängning av stödåtgärder med anledning av återinförda restriktioner

ons 22 dec 2021

Pandemin är ännu inte över och nu återinförs flera restriktioner. Eftersom restriktionerna kan innebära negativa ekonomiska konsekvenser för många företag, föreslår regeringen att vissa tidigare beslutade stödåtgärder förlängs.

Omställningsstöd

Det ordinarie omställningsstödet föreslås gälla även under december 2021 och januari 2022. Omsättningstappet föreslås vara 30 procent precis som föregående stödperioder. Eventuella kan stödet komma att utökas med ytterligare två månader – februari och mars 2022.

Omsättningsstöd för enskild näringsidkare och handelsbolag

Även omsättningsstödet för enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare utökas till att omfatta även december 2021 och januari 2022. Omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med referensperioden.

Utökad möjlighet för anstånd med skattebetalning

Regeringen föreslår att möjligheten till anstånd med skattebetalningar ska utökas genom att:

  •  Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsam­ma ska gälla för anstånd för mervärdesskatt som redovisas månadsvis.
  • Anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna bevil­jas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.
  • Anstånd ska kunna beviljas för redo­visningsperioder som infaller under oktober – december 2021. Enligt nuva­rande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020 – januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara måna­der läggs till.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 5 februari 2022.

Karenstiden för korttidsstödet föreslås tas bort

Förslag ska lämnas på att karenstiden för korttidspermittering tas bort, vilket innebär att även företag som fått stöd för korttidsarbete tidigare under pandemin kan ansöka om stöd igen. Den maximala arbetstidsförkortningen ska kunna uppgå till 60 procent av ordinarie arbetstid. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2022, men tillämpas retroaktivt från den 1 december 2021. Skatteverket ska vara beslutade myndighet, i stället för Tillväxtverket.

Regeringen avser att återkomma med mer information om förändringarna i korttidsstödet inom kort.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *