Moms på kontrollavgifter för parkering

Moms på kontrollavgifter för parkering

ons 26 jan 2022

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande den 20 januari 2022 fastställt att kontrollavgifter som tas ut av ett parkeringsföretag vid överträdelse av allmänna villkor för parkering ska omfattas av moms. Avgörandet innebär en förändrad syn på kontrollavgifter vilka i Sverige anses vara momsfria.

Målet avsåg ett privat parkeringsbolag som hyrde ut parkeringsplatser på ett markområde i enlighet med ett avtal med markägarna. Parkeringsbolaget hade placerat skyltar med allmänna villkor vid ingången till varje parkeringsplats av vilka det framgick att en kontrollavgift om 70 EUR utgick vid överträdelse av villkoren. Parkeringsbolaget ansåg att de inte var skattskyldiga för kontrollavgifterna och efter att frågan prövats i samtliga instanser så begärde Højesteret (Högsta domstolen) prövningstillstånd i EU-domstolen.  

Ett momspliktigt tillhandahållande av en tjänst kräver att det finns ett ömsesidigt rättsförhållande som innebär ett utbyte av prestationer mellan köpare och säljare. Vidare ska den ersättning som tillhandahålls säljaren motsvara värdet för den tillhandahållna tjänsten. 

EU-domstolen fastslog att bolagets tillhandahållande av parkeringsplatser och att bilisterna kunde bli förelagda att betala en kontrollavgift vid eventuella överträdelser uppfyllde kravet på ett ömsesidigt rättsförhållande och utbyte av prestationer. Den betalning som erläggs i form av en parkeringsavgift eller en kontrollavgift godtas av bilisterna när de blivit medvetna om de allmänna villkoren, vilket i EU-domstolens mening innebar att avgifterna har ett samband med parkeringen.

Då samtliga krav för ett momspliktigt tillhandahållande var uppfyllda så ansågs kontrollavgifterna omfattas av moms.

Läs mer om domen i vårt kommande nyhetsbrev för januari.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *