Utländska företags skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket

Utländska företags skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket

tor 17 mar 2022

Den 1 januari 2021 infördes nya regler avseende rapportering av särskilda uppgifter till Skatteverket för vissa utländska företag som saknar ett fast driftställe i Sverige och som (1) betalar ut lön till anställda som arbetar i Sverige, eller (2) fakturerar ett annat företag för arbete här i Sverige.

De nya reglerna innebär att särskilda uppgifter ska lämnas till Skatteverket årligen och senast vid samma tidpunkt som inkomstdeklarationen annars hade lämnats. Har bolaget exempelvis ett räkenskapsår som slutar september-december, ska uppgifterna ha kommit in till Skatteverket senast den 1 juli följande år.

Skyldigheten att lämna särskilda uppgifter gäller för ett utländskt företag som inte lämnar inkomstdeklaration men som är godkänt för F-skatt, ska göra skatteavdrag från ersättning för arbete eller är skyldigt att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

Praktiskt sett lämnas särskild uppgift i en ny e-tjänst på Skatteverkets hemsida: Särskilda uppgifter – Utländskt företag utan fast driftställe i Sverige. E-tjänsten kräver inte BankID utan inloggning sker genom en engångskod som skickas via e-post. I e-tjänsten ska det utländska bolaget besvara ett antal frågor om bland annat vilken verksamhet som bedrivs i Sverige och under vilken tidsperiod detta har skett. En behörig företrädare för företaget ska underteckna uppgifterna. Det finns tyvärr ingen möjlighet att registrera ombud.

Nu har utländska bolag som är registrerade i Sverige börjat få förtryckta inkomstdeklarationer. Om bolagets ställningstagande är att man inte anses ha något fast driftställe i Sverige, kan man bortse från den förtryckta deklarationen och istället lämna uppgifter i den nya e-tjänsten (tanken är att e-tjänsten ska ersätta ”nollade deklarationer” som tidigare skickats in). Har bolaget redan hunnit lämnat in deklarationen med en upplysning om att man inte har ett fast driftställe i Sverige och med en förklaring av bolagets situation, behöver man inte använda e-tjänsten.

Lämnar bolaget varken särskild uppgift i e-tjänsten eller en deklaration som förklarar situationen, kan bolaget påföras en förseningsavgift om 1 250 kr. Förseningsavgifterna kan upp gå till som mest 3 750 kr om bolaget dröjer fem månader eller längre med att inkomma med uppgifter. I de fall ett bolag anses ha ett fast driftställe i Sverige, ska deklarationen som vanligt lämnas in och e-tjänsten ska inte användas.

Reglerna om s.k. ekonomisk arbetsgivare infördes med verkan från den 1 januari 2021. Reglerna innebär långtgående skyldigheter för utländska arbetsgivare med anställda i Sverige, men även för svenska företag som anlitar utländska uppdragstagare. Som utgångspunkt gäller att det svenska företaget ska innehålla 30 procent i skatteavdrag från ersättning som betalas till en utländsk näringsidkare för arbete som utförts i Sverige. Om mottagaren av ersättning emellertid är godkänd för F-skatt ska inte något skatteavdrag göras. En effekt av detta är att utländska företag numera omfattas av F-skattesystemet, även i de fall som det utländska företaget inte är skattskyldigt i Sverige. Frågan om skattskyldighet i Sverige bedöms baserat på om det utländska företaget har ett s.k. fast driftställe i Sverige. Med fast driftställe avses att det utländska företaget disponerar en fast plats i Sverige från vilken dess verksamhet bedrivs mer än tillfälligt. Den e-tjänst som Skatteverket nu öppnat syftar till att ge Skatteverket möjlighet att bedöma det utländska företagets skattskyldighet i Sverige. Som konstaterats ovan ska ett utländskt företag som själva bedömer att de är skattskyldiga i Sverige lämna en inkomstdeklara­­tion i stället för särskilda uppgifter.

Har ni frågor om detta är ni välkomna att höra av er till oss på Mazars.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *