Förmån mot bruttolöneavdrag är momspliktig enligt HFD

Förmån mot bruttolöneavdrag är momspliktig enligt HFD

tis 28 maj 2024

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt att ett företag som erbjuder anställda en cykelförmån mot bruttolöneavdrag ska anses tillhandahålla en tjänst mot ersättning som kan bli föremål för moms. Det ansågs inte ha betydelse från ett momsperspektiv om löneavdraget gjordes på netto- eller bruttolönen.

Den 27 maj 2024 meddelade HFD en ny och principiellt viktig dom, mål nr 7885-23, som behandlade en fråga som tidigare har avgjorts hos Skatterättsnämnden (SRN). SRNs bedömning var att arbetsgivaren ansågs tillhandahålla sina anställda momspliktiga tjänster när de anställda erbjöds förmånscyklar mot avdrag på bruttolönen. Vi har redogjort för SRNs förhandsbesked i ett tidigare blogginlägg, vilket ni kan läsa mer om här.

I sitt avgörande hämtade HFD, likt SRN, stöd från EU-domstolens avgörande i Astra Zeneca UK, C-40/09, EU:C:2010:450. HFD anser att denna EU-dom innebär att det är klarlagt att en arbetsgivare som mot löneavdrag tillhandahåller sina anställda en förmån kan anses tillhandahålla en tjänst till de anställda som kan bli föremål för moms.

HFDs resonemang var att det rörde sig om ett specifikt löneavdrag som den anställde medger för att kunna få förmånen. Ersättningen ansågs kunna mätas i pengar och prestationerna, det vill säga löneavdraget och cykelförmånen, ansågs vara villkorade av varandra. Att löneavdraget gjordes på bruttolönen ansågs inte ha någon betydelse. SRNs förhandsbesked fastställdes därmed av HFD.

Något förvånande konstaterar HFD att det saknas betydelse från ett momsperspektiv om ett avdrag för en förmån görs på brutto- eller nettolönen och HFD synes inte heller överväga att inhämta förhandsbesked från EU-domstolen. Därmed är HFDs och SRNs slutsatser beklagligt nog överensstämmande. Slutsatsen är dock förståelig utifrån resonemanget att det de facto är ersättning som byts mot en tjänst, även om det också kan argumenteras att det inte ska spela någon roll om bruttolönen ges i pengar eller i t.ex. en cykel och att löneutbetalning inte borde bli föremål för moms.

Att konstatera är att domen kommer att resultera i en utökad administrativ börda för företagen då moms behöver hanteras på dessa transaktioner.

Välkommen att höra av er till oss om ni har frågor om hur er verksamhet påverkas av domen.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *