Fredrik Rosén

Skattejurist - moms, Malmö

Fredrik Rosén är skattejurist med lång och bred erfarenhet av rådgivning i momsfrågor som rör både svenska och internationella förhållanden. Fredrik är utbildad domare (kammarrättsassessor) och är ett ofta anlitat ombud i skatteprocesser.

Fredrik har genom sitt tidigare arbete specialistkunskap i beskattning av enskilda firmor och lantbruksföretag. Han är en uppskattad föredragshållare och är medförfattare till böckerna Hästen och skatten (Kleerup och Rosén) och Lantbruket och momsen (Börnfors, Kleerup och Rosén) utgivna av FAR.

+46 40 614 25 51 +46 730 62 77 05
Skicka meddelande

Artiklar av denna skribent