Utländsk arbetskraft – vad bör du som företag tänka på?

Utländsk arbetskraft – vad bör du som företag tänka på?

tis 22 dec 2020

Den 1 januari 2021 införs en skyldighet för svenska företag att göra skatteavdrag från ersättning för arbete till utländskt företag som inte är godkänt för svensk F-skatt. Bestämmelserna är en del av reglerna om ett nytt ekonomiskt arbetsgivarbegrepp. De nya reglerna om skatteavdrag påverkar framförallt utländska bolag som inte har, eller kommer få, ett fast driftställe i Sverige. 

Som en del av de nya reglerna om ekonomisk arbetsgivare införs även en skyldighet för utländska företagare, som inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige, att lämna vissa uppgifter till Skatteverket för bedömning av skattskyldighet i Sverige.

Vi har tidigare skrivit om hur de nya reglerna om ekonomisk arbetsgivare påverkar arbetstagarna skattemässigt (artikeln hittar du här). Nu fokuserar vi mer på hur företag påverkas av de nya reglerna.

Skatteavdrag utländska leverantörer

Vad gäller om det utländska företaget saknar F-skatt?

Idag måste en utbetalare göra skatteavdrag på ersättning kopplad till ett fast driftställe i Sverige, för arbete utfört i Sverige, om mottagaren av ersättningen saknar F-skatt. Den 1 januari 2021 förändras reglerna vilket leder till att skatteavdrag måste göras oavsett om det finns ett fast driftställe i Sverige eller inte.

Reglerna innebär att ett svenskt företag som anlitar utländsk arbetskraft för arbete i Sverige, och där betalning sker till utländskt företag, ska innehålla 30 % av fakturabeloppet. Detta gäller oavsett om det utländska företaget har fast driftställe i Sverige eller inte. Utbetalaren är också skyldig att rapportera skatteavdraget till Skatteverket. Den avdragna skatten tillgodoräknas mottagaren i samband med slutskatteberäkningen.

För det fallet det utländska företaget inte lämnar inkomstdeklaration sker en manuell nollbeskattning. Eventuella överskott som finns på skattekontot betalas ut efter slutskatteberäkning.

Bra att veta är att ett utländskt företag kan ansökan om godkännande för F-skatt på samma sätt som svenska företag. Ansökan sker genom en skatteanmälan som lämnas in till Skatteverket.

Vad gäller om det utländska företaget har svensk F-skatt?

Om det utländska företaget har svensk F-skatt behöver ditt företag inte göra något skatteavdrag motsvarande 30 % av fakturabeloppet.

Skyldighet att lämna särskild uppgift

Från den 1 januari 2021 blir även fysiska och juridiska personer som hör hemma i en annan stat och som inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige, skyldig att i vissa fall lämna särskilda uppgifter till Skatteverket. De nya reglerna träder i kraft för att skapa konkurrensneutrala regler och syftar till att underlätta för Skatteverket vid bedömningen om ett fast driftställe föreligger i Sverige eller inte. Ett företag blir skyldig att lämna uppgifter om vilken verksamhet som bedrivs i Sverige, under vilken tid verksamheten bedrivits i Sverige och övriga förhållanden som behövs för att kunna bedöma skattskyldigheten enligt inkomstskattelagen. Uppgifterna ska lämnas till Skatteverket senast den dag då inkomstdeklaration ska lämnas.

De nya reglerna innebär att utbetalaren inte kommer behöva göra en bedömning av om fast driftställe föreligger för det utländska företaget i Sverige eller inte, vilket i många fall kan vara en svår bedömning. Reglerna innebär dock samtidigt att även för det fallet att det utländska bolaget inte skulle bedömas som skattskyldig i Sverige kommer skatteavdrag att innehållas.

De nya reglerna innebär att det är nödvändigt för svenska företag som har utländska leverantörer att informera om de nya reglerna och se till att företagen ansöker om svensk F-skatt. Svensk F-skattsedel kan erhållas oavsett om det utländska företaget i slutändan bedöms skattskyldigt i Sverige eller inte.

Vi rekommenderar att svenska företag med utländsk personal tar upp frågan med den utländska leverantören om de nya reglerna om krav på F-skatt.

Vill du veta mer om hur ditt bolag påverkas av de nya reglerna är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *