Rapporteringstidpunkten för arrangemang skjuts upp

Rapporteringstidpunkten för arrangemang skjuts upp

ons 01 jul 2020

Sveriges implementering av det EU-ledda informationsutbytesdirektivets (DAC) regler för rapportering av skattearrangemang, som ursprungligen skulle implementeras per den 30 juni 2020, skjuts enligt ett pressmeddelande från finansdepartementet den 23 juni fram och kommer börja gälla från 1 januari 2021. Senareläggningen görs möjlig då Europeiska rådet antagit en ändring med anledning av Covid-19.

Bakgrunden är följande, den 3 juni i år antog riksdagen propositionen som implementerade ändringarna i EU:s DAC6 regelverk eller MDR som det ibland har kallats. Reglerna innebär i korthet att samtliga gränsöverskridande skatterelaterade arrangemang som görs av bolag eller privatpersoner måste rapporteras till Skatteverket. 

Av den ursprungliga förordningen framgick att reglerna skulle träda ikraft 1 juli 2020 och från detta datum skulle rapportering av nya arrangemang göras inom 30 dagar från att händelsen ägt rum. 

Ändringen som tillåter länder att skjuta på implementeringen i maximalt 6 månader kommer sig av en bedömning att på grund av rådande Covid-19 pandemi har många länders myndigheter ännu inte haft möjlighet att skapa den infrastruktur som behövs för att ta emot rapporterna men även som respit för de som skall rapportera in och som under våren inte haft möjlighet att lägga tid och resurser på att möta rapporteringskravet. 

Första rapporteringsdag kommer således vara 31 januari 2021 och skall göras med retroaktiv effekt på alla de rapporteringspliktiga arrangemang som uppkommer mellan 1 juli 2020 och den 31 december 2020. Framtida arrangemang skall efter det rapporteras inom 30 dagarna. 

Det är viktigt att komma ihåg att eftersom arrangemangen är gränsöverskridande så kan rapporteringsplikt uppkomma i ett annat land även om Sverige skjutit upp sina frister. 

Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta oss på Mazars!

Jenny Stenesjö Wöhrman, skattejurist Mazars Stockholm.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Juni/Juli 2020.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *