Vad gäller för de ekonomiska stödåtgärderna då restriktionerna släpps?

Vad gäller för de ekonomiska stödåtgärderna då restriktionerna släpps?

tor 17 feb 2022

Förra veckan, den 9 februari togs de flesta restriktioner med anledning av Covid-19 bort. Det innebär dock inte att de stödåtgärder som redan lagts fram till riksdagen avslutas samma dag. Både omställningsstöd och omsättningsstöd kommer att ligga kvar under hela februari och skattefri förmån för fri parkering vid arbetsplatsen gäller fram till och med juni 2022.

Anstånd med skatteinbetalning

Anstånd kan medges för totalt nio redovisningsperioder och omfatta moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på löner. Redovisningsperioderna måste ha inträffat mellan januari 2020 – januari 2021 och oktober 2021 – december 2021. Det tillfälliga anståndet är uppdelat i två led där man i första ledet kan beviljas anstånd i upp till 12 månader från den dag Skatteverket fattar beslut om anstånd, dock längst t.o.m. 12 mars 2023 (17 januari 2024 för de som redovisar moms per helår). Därefter kan man ansöka om förlängning av anståndet med ytterligare 12 månader.

Beslutade åtgärder som ligger kvar till och med februari 2022:

 • Omställningsstöd
  • För att ha möjlighet att ansöka om omställningsstöd för stödperioderna december 2021 – februari 2022 ska företaget ha tappat minst 30 procent i nettoomsättning jämfört med motsvarande perioder 2019.
  • Sista dag att söka om stöd för december 2021 – januari 2022 är den 31 mars 2022.
  • Sists dag att ansöka för februari 2022 är den 13 april 2022.
  • Ansökan sker hos Skatteverket.
 • Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag
  • Enskild näringsidkare och handelsbolag kan, utöver omställningsstöd, söka omsättningsstöd. Det finns vissa regler för hur mycket ersättning man kan få från respektive stöd, vid ansökan om omsättningsstöd ska man bland annat räkna av omställningsstöd som du fått eller räknar med att få för samma period.
  • För att ha möjlighet att ansöka om omsättningsstöd för stödperioderna december 2021 – februari 2022 ska företaget ha tappat mer än 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande perioder 2019.
  • Sista dag att ansöka om stöd för perioderna december 2021 – januari 2022 är den 30 april 2022.
  • Sista dag att ansöka för februari 2022 är den 30 april 2022.
  • Ansökan sker via Boverkets e-tjänst.

Beslutade åtgärder som ligger kvar till och med mars 2022:

 • Ersättning för karensavdrag
 • Ersättning till riskgrupper
 • Tillfällig föräldrapenning vid skolstängning och till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn
 • Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden och för att få smittbärarpenning
 • Ersättning för sjuklönekostnader över det normala

Beslutade åtgärder som ligger kvar till och med juni 2022:

 • Slopat fribelopp för studiemedel
 • Skattefri förmån av fri parkering vid arbetsplatsen

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *