Utökade stödåtgärder

Utökade stödåtgärder

fre 09 apr 2021

Regeringen har i en sjätte extra ändringsbudget lämnat förslag om att utöka olika stödåtgärder. Förslagen lämnas löpande. De senaste förslagen sammanfattar vi nedan. Du kan även läsa om de tidigare aviserade förslagen här och här.

Förstärkt omställningsstöd

Nyligen presenterades ett utökat stöd genom ett s.k. förstärkt omställningsstöd. Det nya större stödet får endast tillämpas för företag som drabbats av specifika förbud och rekommendationer, som förbudet mot att samlas fler än 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Sveriges inreseförbud för länder utanför EES/Schweiz eller UD:s reserekommendationer. För att ha rätt till stödet krävs ett visst omsättningstapp, vilket följer de krav som gäller för respektive stödperiod enligt ordinarie omställningsstöd. Vidare ska ett omsättningstapp på minst 25 procent i förhållande till den totala omsättningen för referensperioden vara orsakat av de uppräknade förbuden och rekommendationerna. Stödet gällde tidigare för juni och juli 2020, men förlängs nu med ytterligare nio månader vilket innebär att stödet gäller till och med april 2021.

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

De tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna för alla mellan 19 och 23 år, som idag tas ut med 19,73 procent och gäller från 1 januari 2021 fram till 31 mars 2023, föreslås förstärkas ytterligare för månaderna juni, juli och augusti 2021. Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 procent under juni, juli och augusti 2021 för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen avser den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr per månad.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och gälla ersättningar som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.

Gåva till anställda

Arbetsgivares möjlighet att tillfälligt kunna ge skattefri gåva till sina anställda med maximalt 1 000 kr per anställd, gäller idag fram till den 31 december 2021. Nu meddelar regering att beloppsgränsen ska öka till 2 000 kr per anställd och gäller gåvor som ges under 2021.

Ersättning för karensdag

Regeringen avser att förlänga ersättning för karensavdrag och ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna. Åtgärden gäller i dagsläget fram till den 30 april 2021 men föreslås förlängas fram till den 30 juni 2021.

Läkarintyg

Även det slopade kravet på läkarintyg för de första 14 dagarna under en sjukskrivning föreslås förlängas. Åtgärden gäller idag fram till den 30 april 2021 men föreslås förlängas till och med den 30 juni 2021.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *