Fåmansföretagare – nu är det tid att se över om du uppfyller lönekravet 2023

Fåmansföretagare – nu är det tid att se över om du uppfyller lönekravet 2023

tor 23 nov 2023

Som delägare i ett fåmansföretag har du möjlighet att ta utdelning till låg beskattning upp till ditt gränsbelopp. Om du är delägare i ett fåmansföretag och vill utnyttja företagets löner vid beräkning av gränsbeloppet, krävs att egen eller närståendes lön uppnår en viss nivå, det så kallade löneuttagskravet.

I den här artikeln förklarar vi vad du behöver veta om beräkningen av gränsbelopp, därtill löneuttagskravet för 2023 för att säkerställa att löneunderlaget kan användas vid beräkningen.

Om en delägare, eller dess närstående, i ett fåmansföretag är verksam i betydande omfattning betraktas delägarens andelar som kvalificerade. För ägare med kvalificerade andelar gäller särskilda skatteregler för utdelning och kapitalvinst, de s.k. 3:12-reglerna. Reglerna innebär i korthet att utdelning eller kapitalvinst inom ett visst gränsbelopp beskattas till 20 procent i inkomstslaget kapital. Inkomst överstigande gränsbeloppet beskattas helt eller delvis i inkomstslaget tjänst. Skatten i inkomstslaget tjänst kan bli upp till drygt 50 procent varför det kan vara en fördel att se över beräkningen av gränsbeloppet och på så sätt få en lägre beskattning. 

Gränsbeloppet tillgodoräknas den som äger andelar i företaget vid årets ingång. Det finns två alternativa metoder som gränsbeloppet kan beräknas utifrån; förenklingsregeln eller huvudregeln. Om gränsbeloppet inte utnyttjas ett år, rullas det vidare till kommande år. 

Förenklingsregeln

Vid beräkning av gränsbeloppet enligt förenklingsregeln räknar man fram ett schablonmässigt belopp, vilket motsvarar 2,75 gånger det inkomstbasbelopp (IBB) som gällde året före beskattningsåret. IBB för 2023 uppgår till 74 300 kr vilket ger ett gränsbelopp för beskattningsår 2024 på 204 325 kr (för beskattningsår 2023 är gränsbeloppet 195 250 kr).

Huvudregeln

Om företaget har anställda kan det löna sig att beräkna gränsbeloppet enligt huvudregeln i stället för enligt förenklingsregeln. Vid beräkning av gränsbeloppet enligt huvudregeln får man under vissa förutsättningar lägga till ett s.k. lönebaserat utrymme. Det innebär att man får tillgodoräkna sig, proportionerat till sitt ägande, 50 procent av de totala kontanta lönerna i företaget och dotterföretag som har utbetalats under året före beskattningsåret (kontanta löner utbetalde 2023 för beräkning av gränsbelopp för beskattningsår 2024). För att få tillgodoräkna sig löneutrymmet måste man som delägare, eller närstående till delägaren, gjort egna löneuttag i företaget eller i dotterföretag med minst 9,6 IBB (713 280 kr) eller 6 IBB (445 800 kr) plus 5 procent av den totala lönesumman. Utöver kravet på löneuttag måste man, för att få beräkna lönebaserat utrymme, ha ägt andelar som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i företaget.

Det är lönerna året innan beskattningsåret som ligger till grund för beräkning av gränsbeloppet, vilket innebär att löner utbetalade under 2023 påverkar möjligheten till lågbeskattad utdelning under 2024. Missar man att ta ut tillräckligt med lön kan man tappa möjligheten till en förmånlig beräkning av gränsbeloppet enligt huvudregeln. 

Eftersom det endast är kontanta löner som ligger till grund för löneunderlaget kan det vara ett alternativ att omvandla förmåner till kontant lön genom löneväxling, för att på så sätt öka sitt löneunderlag.  

Tänk på att det kan vara riskabelt att lägga sitt eget löneuttag på det exakt framräknade lönekravet eftersom till exempel en oplanerad extra löneutbetalning kan göra så att det lönebaserade utrymmet går förlorat. Ta med fördel därför ut lön med viss marginal. 

Vår rekommendation är att man i god tid innan årsskiftet stämmer av sitt löneuttag. Kontakta gärna oss på Mazars om du behöver hjälp med att säkerställa så att du tagit ut tillräckligt med lön för att maximera lågbeskattad utdelning.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *